1
กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นการเก็บเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป รวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่เก็บไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ต่างๆตามแผนการที่ได้ตกลงกับนักลงทุนไว้ ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวม เป็นอีกช่องทางสำหรับเพื่อการออมเงินของคนเราค่าตอบแทนรายเดือนที่ต้องการให้เงินปฏิบัติงาน ทำกำไรให้งอกเงย และเป็นการลงทุนที่ไม่ยากจนถึงเหลือเกิน คือแบบว่าไม่ต้องมานั่งศึกษากันแบบละเอียด แต่ว่าเล่าเรียนให้เ
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments